Information till leverantörer

Information till leverantörer

Leverantörsfakturor

Vi föredrar att få våra leverantörsfakturor elektroniskt. För närvarande kan vi ta emot fakturor på följande sätt:

1. Elektroniskt via EDI (Svefaktura via InExchange). Kontakta oss gärna med eventuella frågor före första faktureringstillfället.

2. Elektroniskt via e-post (PDF till [email protected]). Notera att varje PDF enbart får innehålla en faktura, men flera PDFer kan skickas med samma mail.

3. Leverantörer som av någon anledning ej kan skicka fakturor på något av ovanstående sätt kan skicka pappersfakturor till:

      Biruang IT
      Box 4
      FE-35194
      737 21 FAGERSTA

Alla fakturor måste märkas med vårt beställningsnummer eller, om sådant saknas, med beställarens namn. Delfakturor eller liknande accepteras inte utan särskild överenskommelse.

Övrig post och mindre leveranser

Post som inte är fakturor, t.ex. avtal, offerter m.m. som skickas brevledes samt mindre leveranser skickas till:

      Biruang IT
      Norra Bulltoftavägen 65 G
      212 43 MALMÖ

Större leveranser

Vid större leveranser meddelas leveransadress vid varje enskild beställning.