Serverdrift

Serverdrift

Att växa ur en delad driftmiljö, som t.ex. ett webbhotell, är inget ovanligt. Det kan bero på specifika krav som inte kan tillgodoses i en delad miljö, det kan bero på extrema behov av tillgänglighet, utrymme, trafik etc. Då är co-location en bra lösning!

Med våra co-locationtjänster placerar du din egen hårdvara i vår driftmiljö. Vi erbjuder i dagsläget co-location på ett flertal ortet i Sverige.

Våra anläggningar

Vi är etablerade i ett flertal olika serverhallar och kan erbjuda co-location i dessa. De anläggningar vi använder erbjuder exempelvis:

  • Internet från flera olika leverantörer
  • Reservkraft med batteri och diesel
  • Redundanta kylanläggningar
  • Hög fysisk säkerhet

Vi erbjuder även driftövervakning med möjlighet till automatiska larm vid eventuella problem.

Mer information

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa till!