Trådlösa och trådbundna nätverk

Nätverk

På dagens företag är nätverket kritiskt - fungerar inte nätet kan det i många fall vara förödande och medföra stora störningar i verksamheten. Problem kan i många fall förebyggas genom planering, övervakning och underhåll. Det är väl använda pengar!

Vi kan ta ett helhetsansvar för er nätverkslösning och står för löpande underhåll, driftövervakning m.m.

Stabilitet

Vi arbetar med både trådbundna och trådlösa nätverk och i de flesta fall är en kombination av trådbundet och trådlöst rätt väg att gå. Det är dock viktigt att ha i åtanke att olika verksamheter har väldigt varierande krav på t.ex. smidighet, tillgänglighet, driftsäkerhet och åtkomstkontroll - något som kan bero på företagets egna beslut, men även på krav som följer med olika typer av certifieringar.

Vi utgår alltid från varje kunds unika behov och rekommenderar en lösning med rätt kombination av trådbundet och trådlöst, med rätt infrastruktur, med rätt hårdvara och med rätt säkerhetsnivå för varje enskild kund.

Säkerhet

Alla verksamheter har behov av ett säkerhetstänk när det gäller infrastruktur och nätverk, men nivån på behoven varierar mycket beroende på bl.a. verksamhet och risknivå. Vi genomför alltid en enklare risk- och sårbarhetsanalys för att kunna rekommendera en lämplig säkerhetsnivå. Vi har bred erfarenhet av olika produkter - såväl hårdvara som mjukvara - inom säkerhetsområdet och kan sedan rekommendera rätt produkter utifrån de behov som framkommer i analysen.

I en del fall kan det krävas mer omfattande risk- och sårbarhetsanalyser och då samarbetar vi med olika aktörer för att få en oberoende analys att arbeta utifrån.

VPN

Självklart tittar vi även på behovet av VPN när vi rekommenderar en lösning, och det kan då handla om olika syften - allt från att säkra trafiken för anställda som arbetar på publika nätverk, till att möjliggöra åtkomst till företagets interna resurser från t.ex. arbetsplatser i bostäder, på tjänsteresor m.m.

Vi arbetar med olika lösningar beroende på varje företags unika behov för att uppnå rätt säkerhetsnivå i varje enskilt fall.

Mer information

Kontakta oss gärna för en diskussion kring vad vi kan göra för just dig och ditt företag!