IT-säkerhet

IT-säkerhet

IT-miljön är kritisk för så gott som alla företag idag och säkerhetsincidenter - virus, intrång, malware, ransomware och mycket annat - kan bli förödande. Utöver de direkta effekterna på verksamheten finns risk för dataläckage eller dataförluster, vilket i sig kan få enorma konsekvenser - både för företaget och de vars personuppgifter hanteras av företaget.

Våra tjänster

Vi har bred kompetens inom säkerhetsområdet och arbetar främst förebyggande, det vill säga inventering och identifiering av säkerhetsrisker och proaktiva åtgärder. Vi arbetar alltid med inställningen att IT-säkerhetsarbetet skall anpassas efter verksamhetens specifika skyddsbehov.

Ett gott förebyggande IT-säkerhetsarbete är dessutom till väldigt stor hjälp vid mer akuta säkerhetsincidenter och möjliggör en snabbare återgång till normal drift.

Mer information

Vill du se över verksamhetens IT-säkerhet? Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan hjälpa till med!